HVAD GØR MEDITATION?

Mindfulness kan trænes på flere måder. En af dem er meditation. Læs her, hvad meditation kan betyde for dig. 

meditation

Banebrydende forskning viser, at der væsentlige fordele forbundet med at have en konsistent meditationspraksis.

  • Bedre evne til at koncentrere sig
  • Bedre evne til at se ting i et nyt perspektiv
  • Styrket indsigt i egne adfærds- og mentale mønstre
  • Bedre evne til at træffe beslutninger
  • Bedre i kontakt med egne værdier
  • Reduceret oplevelse af stress
  • Bedre evne til at være til stede i nuet
  • Øget arbejds- og livsglæde generelt

Vi ved i dag, at hjernen er plastisk, hvilket betyder at vi ved at aktivere hjernen kan forme den igennem hele livet. I meditations-træning, træner vi på at styrke dele af hjernen, som netop er forbundet med evnen til at holde fokus, træffe beslutninger, se klart og have overblik.

Hjernen kan altså trænes ligesom en muskel i kroppen. Jo mere vi træner, jo stærkere bliver den og mere vedvarende effekter.

Derudover træner vi i meditationerne vores bevidsthed til at blive bedre til at blive opmærksom på det indre samt ydre liv, der udspiller sig. På den måde, styrker vi vores evne til at blive bevidst om vores tanker og mønstre/ vaner, hvilket kan være nyttigt, hvis vi vil begynde at gøre nogle ting anderledes end vi plejer. Tilsvarende kan det være nyttigt, hvis vi vil vriste os fri af de mange domme og vurderinger, som vores tanker kan handle om. både i forhold til os selv og andre. 

Via meditationerne kan vi også styrke vores evne til at blive bevidste om kropslige signaler og sammenhænge med tanker og følelser. Kroppen indeholder visdom og intelligens, som vi kan have glæde af at have forbindelse med i de mange daglige beslutninger vi træffer. 

Meditationer hjælper til at skabe ro og overblik, idet man aktiverer det para-sympatiske nervesystem under meditation. Hvilket igen nedbringer stress-hormonet kortisol i blodet. 

Endelig træner vi grundholdningerne i meditationerne, som hjælper os til at respondere i pressede situationer, og dermed med bevidste beslutninger - fremfor at reagere på kropslige impulser. 

Der er dog massiv forskning, der indikerer at såfremt man gerne vil opnå de samme effekter, men ikke kan få meditationen til at passe ind i sin hverdag, kan man træne Mindfulness, på andre måder, hvilket kaldes uformel træning.