LovePeople er for organisationer og mennesker i bevægelse.

Med et brændende ønske om at skabe stærkere organisationer, har Liselotte Strøyberg etableret LovePeople i 2013. Dette ved at bringe sine 20 års erfaring med at skabe succesfulde transformations-processer i organisationer i spil. Det gælder strategirealisering, organisationsudvikling, lederudvikling samt medarbejderudvikling.

 

KUNDEFORLØB

Liselotte Strøyberg har arbejdet i mange sektorer, og har som oftest løst opgaver i større organisationer og med hele systemer som felt. Eksempelvis:

 • Ansvarlig for strategiudvikling samt strategirealisering i virksomhed med 16.000 medarbejdere. Projektledelse for 3 parallelle projektgrupper med medarbejdere og ledere fra 5 niveauer. Ansvarlig for design samt gennemførelse af konference for 600 ledere med efterfølgende proces-involvering af 16.000 medarbejdere fordelt over ca. 100 sites.

 

 • Transformationsproces med 300+ ledere og medarbejdere med fusion af 2 enheder og med et mål om besparelse på 30% af FTE over 3-årig periode. Målet blev nået før tid og processen resulterede i øget produktivitet, forbedret engagement, lavere sygefravær og nøglemedarbejdere blev fastholdt.

 

 • Strategiudvikling med ledergruppe i en produktionsenhed med 1.000+ mennesker. Strategien blev realiseret og bidrog til en vækst på 150% for hele enheden. Derudover bidrog processen til et stærkere samarbejde cheferne imellem, så siloerne langsomt blev opløst. 

 

 • Transformationsproces med 100+ ledere og medarbejdere, hvor målet var at gøre alle strategiske i deres adfærd. Dels ved at skærpe den strategiske målsætning samt kerneydelsen. Og dels ved at løfte og udvikle ledergruppens samt medarbejdernes kompetencer samt mindset i forhold til hvad deres roller var, samt hvordan de påvirkede værdikæden med henblik på at realisere vision og strategi effektivt.

 

 • Strategirealisering samt transformationsproces af support-enhed med 200+ medarbejdere hvor målet var at skifte perspektiv ift. kerneydelsen og interessenter. Herudover at forbedre arbejdsprocesser og relationer med alle interessenter. Enheden gik fra "at slukke ildebrande" til "at arbejde forebyggende, så ildebrandene ikke opstod". Målet blev nået.

 

 • Udarbejdelse samt implementering af værdier i flere organisationer/ enheder. Et sted var tilbagemeldingen 8 år senere, at ejerskabet for værdierne var så stort, at organisationen ikke ville slippe dem igen, da der skulle udarbejdes nye.

 

 • Strategiske ledergruppe-udviklingsforløb ledere/ chefer/ executives. Et eksempel var for top 35 chefer i en større dansk international virksomhed, hvor de efter 1 års ledergruppeudvikling præsterede langt bedre på alle parametre og det havde forplantet sig i organisationen (1800+ FTE), så kunder, leverandører, samarbejdspartnere samt medarbejdere alle rapporterede markante forbedringer. Den administrerende direktør blev efterfølgende håndplukket til nye udfordringer i udlandet.

 

 • Strategisk ledelsesudvikling for op til 300 + ledere. Det har været alt fra to ledere, der havde brug for grundlæggende ledelsesudvikling til den samlede ledelse i en organisation, der skulle udvikle sig med henblik på at løfte den samlede organisatoriske ledelseskraft. F.eks. ved at skabe mere strategisk beslutningskraft, agilitet, autenticitet, dilemmaledelse, procesledelse, coachende ledelse, vision/retning, principper og mangfoldighed i sit ledelses-repertoire.

 

 • Coaching, rådgivning og sparring af mange ledere/ chefer/ direktører. Udviklingsfeltet har typisk omhandlet lederskabet ift. at navigere 720 grader rundt. Herudover med et stærkt og strategisk forretningsfokus i forhold til dilemmaer, aspirationer, problemer og reelle hårknuder. Herunder styrkelse af den mentale agilitet for at styrke handlekraft samt eksekvering. Det er altid med et mål om at det skal styrke lederen og organisationen som helhed.  

 

 • Udvikling af afdelinger og team med henblik på at styrke samarbejdet fagligt og personligt. Ligeledes med henblik på at styrke produktivitet, effektivitet samt evne til at udvikle nye produkter/ services. 

 

 • Udarbejdelse af HR-strategi i større forretningsenhed

 

 • Udvikling af selvbærende teams og forbedring af team-score.

 

 • Udarbejdelse samt proces ift. flere forskellige varianter af målinger (360 graders leder-feedback, trivselsmålinger, engagements-målinger)

 

 • Mindfulness-udvikling i form af kortere oplæg eller længere forløb. Målet har været at styrke fokus, bevidsthed, overblik, klarhed, styrke agilitet, simplicitet, nedbringe og forebygge stress, styrke anti-skrøbeligheden, den emotionelle intelligens, styrke beslutningskraft samt handlekraft. Dette er blot nogle få af de effekter, der er konstateret af kunderne.

 

FAGLIG BAGGRUND

Liselotte Strøyberg er uddannet Master of Science in Organizational Behavior, Organization Development and Change fra Benedictine University, USA, hvor hun også arbejdede på Ph.D. instituttet for Organization Development and Change. Her fik hun sin første opgave med at facilitere en transformationsproces med Dr. David Cooperrider som ansvarlig for opgaven.  

Siden har Liselotte videreuddannet sig med flere proceskonsulent- samt coaching-uddanelser, Mindfulness-instruktør uddannelse hos Jon Kabat-Zinn i USA. Endvidere har hun gennemført det anerkendte ledelsesudviklingsforløb (Search Inside Yourself), som er obligatorisk for ledere på alle niveauer hos Google og får en del af æren for Googles succes i dag. Det er udviklet af kapaciteter som Chade Meng Tan, Daniel Goleman og Jon Kabat-Zinn. Ligeledes har Liselotte deltaget i flere kurser og konferencer i relevante emner med spidskompetencer indenfor styrke-baseret ledelse (Markus Buckingham), Positiv Psykologi (Martin Seligman og Barbara Fredrickson), samt løsningsfokuseret metode (Paul Z. Jackson) for at nævne et par stykker. 

 

LovePeople samskaber med kompetente (og dejlige naturligvis) partnere og kan opskalere samt stille med komplementære kompetencer.