Formål og forretningsforståelse

Formålet er en afgørende drivkraft i at skabe vækst og udvikling i en organisation. LovePeople arbejder derfor med til hver en tid at skærpe og udbrede formålet, så alle får ejerskab for det overordnede formål/ eksistensberettigelsen for virksomheden.

En anden afgørende drivkraft er forretningsforståelse. At alle med formålet for øje, arbejder forretningsorienteret og med udgangspunkt i sund fornuft og faktuelle data – kombineret med den visdom, som de besidder – vedholdende arbejder på at udvikle forretningen – sammen.

 

Mobilisering skaber hastighed

Hos LovePeople har vi erfaret, at hvis vi skal være agile og flytte forretningen – hurtigt – må vi være grundige med at planlægge hvordan vi gør det. Helt grundlæggende ser vi, at hvis vi vil skabe nogle andre resultater, end dem vi skaber i dag, må vi gøre tingene anderledes - i morgen! Ledelsen kan ikke sidde i sit gyldne tårn og udstikke ordrer længere, hvis det skal gå hurtigt, effektivt og sikre ambitionerne. Vi må involvere de rigtige i at designe det nye – og nogle gange er det mange mennesker. Til gengæld muliggør det hurtigere transformationer, med resultater som overrasker positivt. Udgangspunktet er muligvis en brændende platform, men fokus må være på det brændende ønske om en bedre fremtid. 

 

STYRKEBASERET UDVIKLING

Styrker, kompetencer, ressourcer, ønsker og drømme er det stærke fundament, som I bygger virksomhedens fremtid på.  Når I er flere, der bringer forskellige styrker i spil, bliver der bedre plads til både styrker og svagheder og fundamentet bliver både stærkere, mere fleksibelt og det kan udvikle sig hurtigere.

LovePeople arbejder med at udvikle evnen til at kende sine styrker og svagheder og balancere dem, så potentialet kan få frit løb. Det kræver, at man træffer bevidste beslutninger individuelt som fælles. Beslutninger, der fører til agilitet, udvikling, konsolidering samt stærkere resultater.

 

HJERNEFORSKNING OG NEUROPLASTICITET

LovePeople bygger på den seneste hjerneforskning, som fortæller os om menneskelige tilbøjeligheder og dermed også rummer mange muligheder i ønsket om forandringer. Vi ser, at når der skabes indsigt og bevidsthed om de neurologiske mekanismer, kan der handles på det og dermed aktiveres et stort uudnyttet potentiale. Kunder fortæller således om, hvordan de har forbedret sig på mange konkrete punkter blot ved at opnå indsigt i den seneste hjerneforskning. F.eks. ved vi i dag, at hjernen er plastisk (neuroplasticitet) og at vi dermed kan ændre uhensigtsmæssige vaner samt åbne op for nye og konstruktive tanke- og handlemønstre ved blot at træne på særlige måder. Vi arbejder dermed forskningsbaseret med at kombinere hjerneforskningen med psykologiske modeller og styrketræner hjernen. 

 

FOKUS SAMT NÆRVÆRSTRÆNING

Jo mere vi styrker vores evne til at være bevidst til stede i nuet, jo bedre kan vi fastholde overblik, fokus samt vide hvad situationen kalder på. Dette er afgørende kompetencer for en leders succes. Når en leder kan mobilisere selv-indsigt og indblik i hvad en situation i virkeligheden kalder på, kan lederen træffe kloge valg, som bringer mennesker og virksomhed nærmere målet. Det er også en afgørende parameter i at sikre gode relationer, der fostrer innovation, udvikling og produktivitet. Endelig er det forskningsmæssigt bevist, at jo stærkere nærvær vi besidder, jo bedre kan vi styrke vores anti-skrøbelighed og dermed forebygge udbrændthed og stress i en hektisk hverdag. Nærværstræning kan derfor være katalysator for stærke resultater på en måde, der også styrker mennesket.  

 

EMOTIONEL INTELLIGENS og compassion

LovePeople bygger på mange års erfaringer med at udvikle emotionel intelligens og compassion - evnen til at indgå i meningsfulde og udviklende relationer med sin omverden - og en selv. Dette er afgørende faktorer, hvis man ønsker at skabe en virksomhedkultur, der er kendetegnet ved tillid, transparens og med plads til sårbarhed. Alle er det elementer, der når det er tilstede, løfter præstationerne til nye højder, fordi vi som mennesker præsterer bedre, når vi føler os trygge, værdsat og oplever meningsfuldhed. 

 At finde retningen og tage skridtene, så drømme bliver til virkelighed.

Resultaterne skal kunne måles. På tallene – og i maven. Hvad går bedre?